Welkom

Omgevingsvisie voor het buitengebied van Rheden  

Samen zorgen voor een mooi en vitaal buitengebied. Dat is het doel van de omgevingsvisie. We zijn benieuwd naar uw ideeën. Daarover willen we graag met u in gesprek. En we willen niet alleen met u praten, maar uiteindelijk ook samen aan de slag. Gezamenlijk bepalen we de koers voor het buitengebied van Rheden.

  

Denk en doe met ons mee! 

Wilt u meepraten, meedenken en vooral meedoen? Meld u dan vandaag nog aan onder 'Aanmelden'! Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en alle activiteiten en bijeenkomsten. Lees meer over de achtergronden van de omgevingsvisie buitengebied.

 

Nieuws

In gesprek over windmolens en zonneparken in gemeente Rheden
Maandagavond 17 februari organiseert gemeente Rheden een informatiebijeenkomst over windmolens en zonneparken in gemeente Rheden. De gemeente stelt een “Beleidskader grootschalige opwek” op. In dit beleidskader komen de voorwaarden te staan waaraan voldaan moet worden om bijvoorbeeld windmolens en zonneparken in de gemeente te plaatsen. Iedereen is welkom om daarover mee te komen praten.
Lees meer
Omgevingsvisie Buitengebied is vastgesteld
Op 29 oktober jl. heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Buitengebied gewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de zienswijzen die ingediend zijn heeft de gemeenteraad besloten een wijziging aan te brengen in de omgevingsvisie. Het in de visie voorgestelde onderzoek naar het afsluiten van de Beekhuizenseweg voor gemotoriseerd verkeer, wil de gemeenteraad graag breder van opzet. Daarom gaan we een onderzoek doen naar verschillende scenario’s...
Lees meer
Vaststelling Omgevingsvisie Buitengebied
Het college van B&W heeft op 10 en 24 september jl. besloten de raad voor te stellen de Omgevingsvisie Buitengebied vast te stellen.
Lees meer
Inspraak ontwerpomgevingsvisie Buitengebied
Van 28 maart tot en met 8 mei 2019 is de ontwerpomgevingsvisie Buitengebied in te zien en kan hierop gereageerd worden.
Lees meer
Ontwerpomgevingsvisie Buitengebied gaat ter inzage
Het college van B&W heeft de ontwerpomgevingsvisie Buitengebied voor de inspraak vrijgegeven. De komende tijd kunt u het plan inzien en hierop reageren.
Lees meer
Terugkoppeling inloopbijeenkomst Soerens Beekdal en Gebiedspaspoort Laag-Soeren
Op maandag 4 februari jl. was er in café-restaurant De Harmonie in Laag-Soeren een gezamenlijke inloopbijeenkomst over de projecten Soerens Beekdal en Gebiedspaspoort Laag-Soeren.
Lees meer
Inloopbijeenkomst Soerens Beekdal en beschermd dorpsgezicht Laag-Soeren
Op 4 februari organiseert de gemeente Rheden samen met Natuurmonumenten en de landgoederen De Bockhorst en Gelderse Toren een inloopbijeenkomst over de projecten Soerens Beekdal en Gebiedspaspoort Laag-Soeren. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in Café-restaurant De Harmonie, Harderwijkerweg 35 in Laag-Soeren.
Lees meer
Verslag Gebiedsconferentie Omgevingsvisie Buitengebied 15 november 2018
Een stap verder naar visie voor buitengebied Rheden Er is weer een belangrijke stap gezet in het proces naar de omgevingsvisie Buitengebied. Ruim 80 deelnemers wisselden donderdag 15 november jl. op een gebiedsconferentie met elkaar van gedachten over de toekomst voor het gebied in Hotel Landgoed Avegoor. In de visie leggen we de wensen voor het gebied voor de komende 10 tot 15 jaar vast en kunnen we beoordelen welke toekomstige initiatieven pas...
Lees meer
Terugblik tweede gebiedsconferentie
Donderdagavond 15 november was de tweede gebiedsconferentie Omgevingsvisie Buitengebied op Landgoed Avegoor. De avond trok ruim 80 geïnteresseerde inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. De conferentie werd geopend door wethouder Ruimtelijke Ordening Ronald Haverkamp. Hij blikte terug op het proces tot nu toe. “We peilden het afgelopen jaar via een conferentie en via internet de mening van heel veel partijen. Dit p...
Lees meer
Tweede gebiedsconferentie
Wilt u (opnieuw) meepraten over de toekomstplannen voor het buitengebied van de gemeente Rheden? Kom dan naar de gebiedsconferentie op donderdag 15 november van 19.30 tot 22.00 uur in Landgoed Hotel Avegoor.
Lees meer
Oriëntatieavond gemeenteraad en tweede gebiedsconferentie
Op dinsdag 2 oktober om 19.30 uur wordt de gemeenteraad van Rheden bijgepraat over de omgevingsvisie Buitengebied. Op 15 november organiseren we voor alle betrokkenen weer een gebiedsconferentie.
Lees meer
Stand van zaken juni 2018
De concept omgevingsvisie Buitengebied zou dit voorjaar klaar zijn, maar het duurt iets langer dan verwacht. Het ziet er naar uit dat we de visie pas na de zomer aan u kunnen laten zien.
Lees meer
Rivierklimaatpark en energiecafé
Ben je benieuwd naar de mogelijke inrichting van de IJssel uiterwaarden tussen Arnhem en De Steeg? En/of wil je meedenken over duurzame energievormen in de gemeente Rheden?
Lees meer
Stand van zaken maart 2018
In november en december 2017 hebben we voor 17 onderwerpen een internetpeiling gehouden. De uitkomsten hiervan gebruiken we voor het opstellen van de omgevingsvisie. Meer weten over hoe we nu verder gaan?
Lees meer
De Omgevingsvisie Buitengebied in de schijnwerpers.
In de nieuwsbrief @Beeldspraak van het Gelders Genootschap vertelt wethouder Nicole Olland over het Rhedens proces voor de Omgevingsvisie Buitengebied. Hierin werken we als gemeente en LOS stadomland samen met inwoners en diverse externe partijen.
Lees meer
Internetpeiling van start! Doet u mee?
Vanaf vandaag tot en met 20 december kunt u meedoen met een internetpeiling voor de Omgevingsvisie Buitengebied. U kunt reageren op stellingen en daarnaast met andere inwoners en ondernemers discussiëren. Uw inbreng gebruiken we bij het opstellen van de visie voor het buitengebied.
Lees meer
Terugblik gebiedsconferentie
Op maandag 18 september jl. was de gebiedsconferentie Buitengebied. Van deze bijeenkomst hebben wij een terugblik gemaakt.
Lees meer
Benieuwd naar de workshops op de gebiedsconferentie?
Op de gebiedsconferentie hebben we diverse workshops met verschillende thema’s. We geven alvast een overzicht hiervan.
Lees meer
De gebiedsconferentie komt er aan! Komt u ook?
Voor de omgevingsvisie Buitengebied organiseren we op maandag 18 september 2017 een gebiedsconferentie bij Hotel Landgoed Avegoor. Wij nodigen u graag uit om mee te denken en te praten over de toekomst van ons prachtige buitengebied.
Lees meer
De Veluwezoom: soms te druk?
Al jaren werkt nationaal park de Veluwezoom als een magneet op recreanten. De Posbank is daarbij de grote publiekstrekker. De toenemende stroom van recreanten en de vele vormen van recreatie - op met name mooie dagen - werpt de vraag op of het niet soms te druk is?
Lees meer
Duurzame energie in het Rhedense landschap
Rheden wil graag meer ruimte geven voor het opwekken van duurzame energie. De vraag is voor welke opgave we staan en hoe we dat willen gaan doen. Ook in de omgevingsvisie Buitengebied willen we richting geven aan de inpassing van duurzame energiebronnen in het Rhedense landschap.
Lees meer
Reageren op de opgehaalde vraagstukken
Als eerste stap zijn er vraagstukken opgehaald. Dit is de eerste, cruciale, fase in de aanpak van de omgevingsvisie. Zij zijn de verankering.De vraagstukken zijn op twee manieren opgehaald. Ten eerste zijn er 29 gesprekken gevoerd met mensen die dagelijks met het buitengebied van de gemeente bezig zijn. Zoals professionals, inwoners, ondernemers en organisaties. Het zijn mensen die op een of andere manier veel weten van een aspect van het buiten...
Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief