Buitengebied gemeente Rheden. Dit is een van de 17 onderwerpen van de internetpeiling. De reacties die we hierop ontvingen, vindt u onderaan de pagina.

Praat mee!

16

Bijzondere leeromgeving: een levend lab!

Geplaatst op

In Nederland beschermen we het landschap met allerlei wetten en regels. We leven in een moderne samenleving die verandert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan duurzame energie, boeren die willen uitbreiden en de toename van recreanten. Deze ontwikkelingen kunnen op gespannen voet staan met de beschermde natuur.

Als je het buitengebied als uitgangspunt neemt, hoe ga je dan met deze ogenschijnlijke tegenstellingen om?

We zien het als  een mooie kans om het buitengebied van Rheden als een soort ‘proeftuin’(levend lab) te gebruiken voor onderwijs, bedrijfsleven, natuurorganisaties, landgoedbeheerders, inwoners en overheden.

Een prachtig buitengebied daagt namelijk uit om het zowel mooi te houden (en dat gaat niet vanzelf) als ruimte te bieden aan de dynamiek van deze tijd (nieuwe economische ontwikkelingen, energietransitie, klimaatverandering ). Deze uitdaging  vraagt om onderzoek, innovatie, experimenten en praktijkkennis.

Om dit te bereiken, denken wij dat er veel kansen liggen voor het ontwikkelen van ‘levende labs’. 

 

De gemeente Rheden als een‘proeftuin’ voor ‘levende labs’ is nu alleen een idee. We willen bespreken of dit een goed idee is en hoe we dat zouden kunnen uitwerken?

 

Resultaten

 

 

| Categoriën: | Tags: | Aantal keer vertoont: (2540) |

Commentaar

 • Betrek bij levende labs, naast onderwijsinstellingen en (groene) bedrijfsleven, ook (lokale) zzp'ers. Zij zijn meestal niet gebonden aan een bedrijfsbelang, kunnen als generalist verbinden, overzien en 'dwarsdenken', en/of beheersen skills voor procesbegeleiding. Zet deze op de kaart.
  20-12-2017 0:10:27
 • De woorden living lab' en landschappelijk veronderstellen iets groots. Dat kan; mits het op schaal bewezen effectief is, kosten en moeite loont, maar ook juist de kwetsbare elementen spaart of ontziet. In dat laatste geval kun je ook 'nature's way' volgen en soms dingen juist achterwege laten, i.p.v. effecten van menselijk toedoen koste-wat-kost proberen op te heffen. Bv de denkwijze permacultuur en transitie zijn daarop gebaseerd In de Regiobode, 14/11 lees ik dat het living lab al onder ons is. Waarom maar liefst 30 mensen van wel 8 dragende de bodem rond de uitgeputte beuken vasttrappelen voor de fotoshoot, is me niet zo duidelijk. Wat ik daarmee bedoel: een living lab kan ook een klein initiatief zijn. Voorbeeld in de bebouwde omgeving: flexibel geplande parkeerruimte in de wijk, die parkeerfunctie kan vervullen, maar bij onder-(of: niet-)benutting weer kan vergroenen met diversere ruimtelijke functies. Geldt ook in buitengebied. Sealing met asfalt of steen, maar ook halfverharding, is een vrij sterke ingreep in de oorsprong natuurlijke functie van de bodem. Tenslotte. In een living lab kun je onderzoeken, hoe je zoveel mogelijk de natuur op die plek voor je laat werken, zonder teveel van buiten te introduceren. Vrb. natuurinclusieve landbouw, en ook natuurlijke infiltratie door bodemverbetering (vrb. Middachter Allee)
  20-12-2017 0:03:31
 • "Ruimte bieden aan de dynamiek van deze tijd" klinkt met teveel naar wethouders en ondernemers die de gemeente "op de kaart willen zetten", met alle gevolgen (grootschaligheid, meer recreatie, minders stilte/rust, verpest landschap met megastallen). Beseft iedereen hier wel dat de natuur en het landschap hier zo aantrekkelijk zijn voor Randstedelingen en anderen omdat het elders verpest wordt en Rheden dus juist NIET die kant op moet.
  30-11-2017 20:13:21
 • Veel te ingewikkeld voor zo'n kleine gemeente. Begin eens om bij concrete plannen te overleggen met bewoners en je ook iets aan te trekken van wat zij terugzeggen. De megastal bij Ellecom is een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Daar werd een miliieu- en dieronvriendelijk plan doorgedrukt, tegen de zin van vele omwonenden. Zoals we tzt vermoedelijk ook windmolens doorgedrukt krijgen in het IJssellandschap.
  22-11-2017 21:44:39
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
rheden
2214