Buitengebied gemeente Rheden. Dit is een van de 17 onderwerpen van de internetpeiling. De reacties die we hierop ontvingen, vindt u onderaan de pagina.

Praat mee!

16

Natuurinclusieve landbouw

Geplaatst op

In Rheden zijn volgens het CBS in 2016 44 agrarische bedrijven geregistreerd. Zij spelen een belangrijke rol in het agrarische landschap. Er zijn ongeveer 20 (jonge) boeren die de komende decennia actief willen ondernemen in de sector.

Op de gebiedsconferentie viel de term natuurinclusieve landbouw. Dat is bijvoorbeeld de landbouw waarin boeren het onkruid niet steeds verwijderen, zich richten op een gezonde bodem of zorgen voor meer biodiversiteit door kruidenrijke graslanden of bloeiende akkerranden.
Er is ook een hightech richting: ‘slimme’ landbouw, waar boeren bijvoorbeeld verschillende gewassen gemengd telen of minder gebruik maken van mest of bestrijdingsmiddelen.
Bij inclusieve landbouw is ‘natuurproductie’ een onderdeel van de bedrijfsvoering.
Het voordeel is dat de landbouw geen barrière voor de natuur zou zijn en natuur en landbouw samen kunnen gaan.
Mensen zagen dit als een mogelijke toekomstige richting voor de landbouw in ons gebied.

Dit zijn enkele voorbeelden maar het is niet gelijk duidelijk wat natuurinclusieve landbouw in ons buitengebied zou kunnen zijn.

 

Referenties:

http://www.wur.nl/nl/nieuws/Natuurinclusieve-landbouw-goed-voor-boer-en-milieu.htm

statlinepagina_Rheden

 

Wat vindt u van natuurinclusieve landbouw? Wat kunnen we als gemeenschap en gemeente bijdragen aan de ontwikkeling van zo’n vorm van landbouw? 

 

Resultaten

 

 

| Categoriën: | Tags: | Aantal keer vertoont: (2689) |

Commentaar

  • Natuurinclusieve landbouw is momenteel een hype; het gaat erom, in welek mate wrodt het 'mainstream'? Een boerenbedrijf vergt een (middel)lange-termijn visie op ondernemen. Kun je daaronderover -zeg- vijf jaar ook nog, of zelfs versterkt de handen op elkaar krijgen? Ook daaromheen zijn living labs (zie ander thema) op gang aan het komen, vooral in de noordelijke provincies. gem. Rheden lijkt me daarvoor te klein en divers in buitengebied, om hiervoor een cluster bedrijven aan te trekken. Anderzijds: de korte-keten en lokaal/regionaal voedsel vormen wel een interessante en blijvende onderstroom, waarop ondernemers (en evt een faciliterende? gemeente) kunnen meevaren. Echter , ook daar loopt al het initiatief: Voedselregio IJssel-Linge (looptijd 2017-2018), waarin gem. Rheden mede opdrachtgever is, zo lees ik in de procesinfo. Natuurinclusiviteit lijkt mij een afgeleide, die prima kan worden vervlochten op bedrijfsniveau. Op initiatief van de boer/tuinder/teler, en mits de afnemer of (eind)klant akkoord gaat met de verrekening in de prijs. Bij deze mijn aanbod om als lokale zzp'er, opgeleid landbouwkundige én ter zake geïnformeerde, bij te dragen in dit project.
    20-12-2017 11:46:32
  • Er is geen 1 oplossing die alle knelpunten oplost. In de voedselvoorziening, natuurontwikkeling en milieubescherming is de 21ste eeuw die van én én. Stimuleer lokale betrokkenheid van burgers, bedrijfsleven en instellingen bij de lokale agrarische bedrijven. Werk daarnaast aan voedsellabs en andere innovatie.
    22-11-2017 21:44:47
  • Geen megastallen.
    22-11-2017 21:22:52
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
rheden
2214