Buitengebied gemeente Rheden. Dit is een van de 17 onderwerpen van de internetpeiling. De reacties die we hierop ontvingen, vindt u onderaan de pagina.

Praat mee!

16

Gebiedsdoel Rheden en Velp

Geplaatst op

Dit gaat over het gebied tussen Velp en Rheden van de bosrand tot de IJssel. In de Velperwaarden speelt het project Rivierklimaatpark (zie ook www.rivierklimaatpark.nl). In het gebied liggen onder meer Worth-Rheden en Kasteel Biljoen. Het gebied is een kleine 500 hectare groot.

Tijdens de gebiedsconferentie is veel gesproken over het behoud, het beheer en de aanplant van historische landschapselementen (denk aan hagen, houtwallen, knotwilgen, akkerranden, etc.) door agrariërs. De deelnemers gaven het behoud van het agrarische karakter als een gebiedsdoel aan. In de uiterwaarden is er wellicht ruimte voor recreatie, maar in welke vorm? 

We willen graag een gesprek voeren over de doelen voor dit gebied. Bedenk dat gebiedsdoelen scherp kunnen zijn (één hoofdrichting) maar ook genuanceerd. 

 

Resultaten

 

 

| Categoriën: | Tags: | Aantal keer vertoont: (2820) |

Commentaar

  • De entree van Velp (Nieuw Velp Zuid) vanuit de Velperwaarden, langzaam-verkeersroute, is kwetsbaar voor ingrepen. Deze wordt ontsierd door tijdelijke ingrepen (snoeien/opkronen, zodenbemesting en maaien op dijktalud), definitieve ingrepen (kap en verwijderen van bomen en omzomende struiken langs het bt, kap van -deels zieke- essen op talud A348), of ) of door opslag (bv snoeihout, bermgras, gerooide stammen). Dit is, naast landschappelijk en ecologisch aspect, ook recreatief/visueel een punt. Breder benoemd: in laatste jaren worden aan de randen van het relatief natuurrijke bt de Beemd diverse ingrepen gedaan, die in de jaren daarvoor mondjesmaat, of nog niet plaatsvonden. Met het aantrekken vd economie en vestigingskansen op het bt, komt ook het semi-natuurlijke karakter van het bt onder druk. Betreft niet het buitengebied, maar hangt er wel mee samen! Mogelijk een zijdelings aandachtspunt voor Ver. Natuurmonumenten in kader van realisatie Rivierklimaatpark.
    20-12-2017 12:59:05
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
rheden
2214