Buitengebied gemeente Rheden. Dit is een van de 17 onderwerpen van de internetpeiling. De reacties die we hierop ontvingen, vindt u onderaan de pagina.

Praat mee!

16

Gebiedsdoel Dieren en Rheden

Geplaatst op

Het gebied tussen Dieren en Rheden is het overgangsgebied aan de rand van de Veluwe. Het loopt door in de Havikerwaard (met onder meer Landgoed Middachten, Avegoor en Hof te Dieren) en de kwelwaterbossen aan de rand van de Ellecomse polder tussen Ellecom en De Steeg. Het spoor en enkele grote wegen doorsnijden dit gebied. Het is een kleine 2000 hectare groot.

De laatste jaren is door diverse partijen in dit gebied geïnvesteerd (Havikerpoort). De gebiedsvisie Havikerpoort verweeft landschap, natuur, landbouw  en extensieve recreatie. Projecten die aan de visie bijdragen zijn onder andere de aanleg van de faunapassage, herstelmaatregelen tegen verdroging van bronbossen en Hof te Dieren, de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, de nevengeul Havikerwaard-Zuid, enzovoorts.

Tijdens de gebiedsconferentie is er veel gediscussieerd over de veehouderij en het agrarisch landschap versus hoge natuurwaarden, en over de kansen voor natuurverbindingen (faunapassage en ecologische verbinding onder meer voor het edelhert). Kernkwaliteiten zijn de unieke en directe overgang van de stuwwal de Veluwe naar het rivierenlandschap van de IJssel.

 

We willen graag een gesprek voeren over de doelen voor dit gebied. Bedenk dat gebiedsdoelen scherp kunnen zijn (één hoofdrichting) maar ook genuanceerd.

 

Resultaten

 

 

| Categoriën: | Tags: | Aantal keer vertoont: (2778) |

Commentaar

 • Maak van het kleinschalig landschap geen grootschalig recreatiegebied. De IJssel is een rivier, geen snelweg voor speedboten en jetski's. Grootschalige recreatie is er al genoeg in Nederland. Hou het klein. Wees zuinig op wat er is, je bent het zomaar kwijt en je krijgt het NIET terug.
  30-11-2017 19:58:38
 • Intensivering van recreatieve toegankelijkheid zowel van de uiterwaarden alsook van de IJssel brengt slechts ongewenste drukte;geluidsoverlast en vervuiling van de omgeving te weeg.De kosten hiervan zullen de baten overschrijden.
  29-11-2017 10:37:49
 • Recreatie op de IJssel betekent speedboten, jetski's en waterscooters; is nu al zo op mooie dagen. BEperk dat svp zoveel mogelijk. Dus geen kleine extra haventjes, een geen plekken waar je boten te water laat. Mag het ook nog ergens een beetje rustig blijven? KLeigaten langs de ijssel zijn nu onbevaarbaar en dat moet zeker zo blijven, ook al vanwege de Bever. Geen megastal bij Ellecom!
  22-11-2017 21:26:32
 • Groot deel van dit gebied behoort volgens mij tot landgoed Middachten. Er zouden nieuwe experimenten voor boeren op landgoederen gestart moeten worden om meer natuur inclusief te boeren. Bijvoorbeeld het injecteren van drijfmest is slecht voor bodem en weidevogels. Daar zouden alternatieven voor ontwikkeld kunnen worden op dit soort bedrijven. Daarnaast moeten subsidies voor landschapselementen op het landgoed ingezet moeten worden. Het mooiste zou zijn als er overgegaan kan worden op biologische teelt. Met het landgoed afspraken maken om nieuwe kansen voor de landbouw te ontdekken.
  22-11-2017 19:58:41
 • Dit is het enige gebied in onze omgeving waar je niet gek wordt van de recreanten: laat dat alsjeblieft zo.
  22-11-2017 7:06:02
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
rheden
2214