Buitengebied gemeente Rheden. Dit is een van de 17 onderwerpen van de internetpeiling. De reacties die we hierop ontvingen, vindt u onderaan de pagina.

Praat mee!

16

Gebiedsdoel Laag-Soeren en Dieren

Geplaatst op

Laag-Soeren en Dieren is het noordelijke gemengde landelijke gebied van de gemeente dat aansluit op de gemeente Brummen en doorloopt tot de uiterwaarden bij Spankeren. Het is ongeveer 800 hectare groot.

Tijdens de gebiedsconferentie was de overheersende mening dat we de recreatie kunnen versterken. De deelnemers vonden dat grondgebonden landbouw (bijvoorbeeld akkerbouw of melkveehouderij) en natuurwaarden (waarde van het gebied voor flora en fauna) in een kleinschalig landschap de kernkwaliteiten zijn. 

We willen graag een gesprek voeren over de doelen voor dit gebied. Bedenk dat gebiedsdoelen scherp kunnen zijn (één hoofdrichting) maar ook genuanceerd.

 

Resultaten

 

 

| Categoriën: | Tags: | Aantal keer vertoont: (2690) |

Commentaar

 • Niet alleen in Laag Soeren maar in onze hele gemeente (Havikerwaard!!) zouden boeren meer moeten doen aan natuur d.m.v. bloemrijke stroken langs de akkers. In het buitengebied van onze gemeente liggen bijna alleen maar gifgroene diervijandige graslanden. Bermplanten mogen wat mij betreft de volle ruimte krijgen. Dit alls zou zowel de natuur als het toerisme ten goede komen.
  5-12-2017 16:38:18
 • Een kernmerkend beekgebied! Je moet er echter wel naar zoeken. De beken met hun geschiedenis en specifiek cultuurhistorie zijn wat weggefrommeld. Mijn inziens verdienen ze beter. Ze kunnen als leidend thema voor dit gebied dienen met aandacht voor rendabele landbouw, cultuurhistorie, natuur en recreatie. Dit gebied verdiend meer. Dit beekdalen heeft een potentie in zich vergelijkbaar met het Geuldal inLimburg.
  29-11-2017 12:06:16
 • De agrarische begrippen zouden wat vrijer moeten worden toegepast. Zo zouden bedrijven om moeten kunnen schakelen binnen de sector als daartoe aanleiding is i.v.m veranderende bedrijfsomstandigheden of maatschappelijke normen.
  27-11-2017 12:28:17
 • Landbouw zou wat mij betreft meer gepositioneerd mogen worden of anders verplaatst. In ieder geval geen sterfhuisconstructie uitvoeren.
  21-11-2017 20:53:26
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
rheden
2214