Internetpeiling

In 2017 peilden we uw mening over de toekomst van ons buitengebied op 17 aspecten van het buitengebied van de gemeente Rheden. Een beschrijving van de onderwerpen en de reacties die daarop gegeven zijn, kunt u hier bekijken. Wanneer u op een van de 17 aspecten klikt, vindt u onderaan de pagina de reacties die we daarop ontvingen.

Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een mail met uw contactgegevens naar omgevingsvisiebuitengebied@rheden.nl.


Hoe pakken we de drukte rond de Posbank aan?

De Posbank is populair in Nederland en trekt soms erg veel bezoekers. Er zijn dan te weinig parkeerp...

Gebiedsdoel Rheden en Velp

Dit gaat over het gebied tussen Velp en Rheden van de bosrand tot de IJssel. In de Velperwaarden spe...

Belangrijkste opgave klimaatverandering

Ons klimaat verandert, ook in onze gemeente. De periodes van grote droogte zijn langer en de regenbu...

Wanneer moet Rheden aan de energielandschappen?

De gemeente Rheden wil in 2040 energieneutraal zijn. Door het opwekken van duurzame energie wille...

Gebiedsdoel Dieren en Rheden

Het gebied tussen Dieren en Rheden is het overgangsgebied aan de rand van de Veluwe. Het loopt door ...

Vernieuwing in de toeristisch recreatieve sector

Voor toeristen en recreanten is Rheden een aantrekkelijke gemeente. We hebben een mooi buitengebied,...

Hoeveel is het landschap je waard?

Het landschap is mooi en zo vanzelfsprekend. Het is voor een belangrijk deel het resultaat van de we...

De rol van de overheid

Onder invloed van technologische ontwikkelingen is de samenleving veranderd. Kennis is bijvoorbeeld ...

Natuurinclusieve landbouw

In Rheden zijn volgens het CBS in 2016 44 agrarische bedrijven geregistreerd. Zij spelen een belangr...

Gebiedsdoel Laag-Soeren en Dieren

Laag-Soeren en Dieren is het noordelijke gemengde landelijke gebied van de gemeente dat aansluit op ...

Beleef water!

Toeristen en recreanten denken bij Rheden meteen aan de Veluwe en de fraaie landgoederen. Maar de IJ...

Natuurbeleving

De deelnemers aan de gebiedsconferentie dachten vooral vanuit ‘natuurbeleving’, natuur moet je mee...

Bijzondere leeromgeving: een levend lab!

In Nederland beschermen we het landschap met allerlei wetten en regels. We leven in een moderne same...

Landschapselementen

De gemeente Rheden heeft een prachtig buitengebied en daar zijn wij trots op. Kleine landschapseleme...

Landschap om in te bewegen!

De afgelopen jaren hebben sport en bewegen, als voorwaarde voor een goede gezondheid, sterk in de be...

Gebiedsateliers geven ontwikkelingen vorm

Ons buitengebied is zeer gevarieerd. Het heeft een prachtige natuur, er wonen mensen, er is landbouw...

Faciliteren van ontwikkelingen

De gemeente krijgt allerlei vragen over en initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen. Voor...

rheden
2214