Welkom

Omgevingsvisie voor het buitengebied van Rheden  

Samen zorgen voor een mooi en vitaal buitengebied. Dat is het doel van de omgevingsvisie. We zijn benieuwd naar uw ideeën. Daarover willen we graag met u in gesprek. En we willen niet alleen met u praten, maar uiteindelijk ook samen aan de slag. Gezamenlijk bepalen we de koers voor het buitengebied van Rheden.

Denk en doe met ons mee! 

Wilt u meepraten, meedenken en vooral meedoen? Meld u dan vandaag nog aan onder 'Aanmelden'! Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en alle activiteiten en bijeenkomsten. Lees meer over de achtergronden van de omgevingsvisie buitengebied.

Nieuws

Vaststelling Omgevingsvisie Buitengebied

Het college van B&W heeft op 10 september jl. besloten de raad voor te stellen de Omgevingsvisie Buitengebied vast te stellen. Op 24 september jl. heeft het college besloten een zienswijze aan het voorstel toe te voegen omdat deze per ongeluk niet was meegenomen.

Ontwerp omgevingsvisie

Het ontwerp van de Omgevingsvisie Buitengebied heeft van 28 maart tot en met 8 mei 2019 ter inzage gelegen. Iedereen kon in deze periode een zienswijze indienen. Er zijn 69 zienswijzen ingediend. Het college heeft deze zienswijzen betrokken bij haar besluiten van 10 september jl. en 24 september jl. om de raad voor te stellen de Omgevingsvisie Buitengebied vast te stellen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt over dit besluit een brief van het college.

Wijziging omgevingsvisie

Het college stelt een aantal wijzigingen voor, waaronder een meer gefaseerde aanpak voor het afsluiten van de Beekhuizenseweg voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De gewijzigde omgevingsvisie, de Nota  van Zienswijzen en de Nota van Wijzigingen kunt u hieronder downloaden.

Behandeling raad

Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het voorstel in de voorbereidende vergadering op dinsdag 8 oktober 2019. Tijdens deze vergadering vindt een eerste bespreking plaats, waarbij raadsleden verdiepende vragen aan het college van B&W kunnen stellen. Er vindt op deze avond nog geen besluitvorming plaats. Dit staat gepland voor dinsdag 29 oktober 2019. Deze data zijn nog onder voorbehoud. De definitieve agenda en bijbehorende stukken zijn vanaf begin oktober te vinden via www.rheden.nl/gemeenteraad.

Schermafbeelding2019...

Klik hier voor de Omgevingsvisie buitengebied Rheden Deel I

 

Schermafbeelding2019...
Klik hier voor de Omgevingsvisie buitengebied Rheden Deel II - Verdieping

Hieronder vindt u een koppeling naar de Nota van Zienswijzen en de Nota van Wijzigingen (hiervoor heeft u Acrobat Readernodig).

Aanmelden nieuwsbrief

rheden
2214