Welkom

Omgevingsvisie voor het buitengebied van Rheden  

Samen zorgen voor een mooi en vitaal buitengebied. Dat is het doel van de omgevingsvisie. We zijn benieuwd naar uw ideeën. Daarover willen we graag met u in gesprek. En we willen niet alleen met u praten, maar uiteindelijk ook samen aan de slag. Gezamenlijk bepalen we de koers voor het buitengebied van Rheden.

Denk en doe met ons mee! 

Wilt u meepraten, meedenken en vooral meedoen? Meld u dan vandaag nog aan onder 'Aanmelden'! Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en alle activiteiten en bijeenkomsten. Lees meer over de achtergronden van de omgevingsvisie buitengebied.

Nieuws

Inspraak ontwerpomgevingsvisie Buitengebied

De ontwerpomgevingsvisie bevat de hoofdlijnen van het beleid en de ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied voor de komende 10-15 jaar. Het plangebied van de ontwerpvisie omvat het gehele buitengebied, exclusief de bebouwde dorpskernen. 

 

Ontwerpomgevingsvisie bekijken

De ontwerpvisie Buitengebied is in te zien via deze projectwebsite (zie hieronder), de website www.ruimtelijkeplannen.nl en bij de Servicebalie op het gemeentehuis aan de Hoofdstraat 3 in De Steeg.

 

Bovenstaand document is het hoofddocument van de omgevingsvisie. Onderstaand document is een verdieping van de kwaliteiten van het buitengebied.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 4 april tussen 16.00 en 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst op Landgoed Avegoor aan de Zutphensestraatweg 2 in Ellecom. U kunt dan op elk gewenst moment binnenlopen. Hier is de ontwerpvisie op papier in te zien, zijn informatieve posters te bekijken en zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook kunt u ter plekke uw reactie via een schriftelijke zienswijze indienen.

 

Reageren

Mocht u willen reageren op de ontwerpvisie dan kan dat van 28 maart tot en met 8 mei 2019 via een schriftelijke of mondelinge zienswijze. In uw zienswijze kunt u aangeven wat u graag anders had willen zien of wat u goed vindt.  

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt ueen afspraak maken met mevrouw M. Van Bruxvoort via telefoonnummer (026) 49 76 350.

 

Vervolg

omgevingsvisie_kaart

Alle zienswijzen die we tussen 28 maart en 8 mei 2019 ontvangen, worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de gemeenteraad in het najaar van 2019 een besluit zal nemen over de vaststelling van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie zal op grond van de Wet ruimtelijke ordening nog als structuurvisie worden vastgesteld omdat de nieuwe Omgevingswet (die de Wet ruimtelijke ordening gaat vervangen) nu nog niet in werking is getreden. 
Tegen de vastgestelde omgevingsvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

Aanmelden nieuwsbrief

rheden
2214