Welkom

Omgevingsvisie voor het buitengebied van Rheden  

Samen zorgen voor een mooi en vitaal buitengebied. Dat is het doel van de omgevingsvisie. We zijn benieuwd naar uw ideeën. Daarover willen we graag met u in gesprek. En we willen niet alleen met u praten, maar uiteindelijk ook samen aan de slag. Gezamenlijk bepalen we de koers voor het buitengebied van Rheden.

Denk en doe met ons mee! 

Wilt u meepraten, meedenken en vooral meedoen? Meld u dan vandaag nog aan onder 'Aanmelden'! Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en alle activiteiten en bijeenkomsten. Lees meer over de achtergronden van de omgevingsvisie buitengebied.

Nieuws

Verslag Gebiedsconferentie Omgevingsvisie Buitengebied 15 november 2018

image00025lr2

Een stap verder naar visie voor buitengebied Rheden

Er is weer een belangrijke stap gezet in het proces naar de omgevingsvisie Buitengebied. Ruim 80 deelnemers wisselden donderdag 15 november jl. op een gebiedsconferentie met elkaar van gedachten over de toekomst voor het gebied in Hotel Landgoed Avegoor. In de visie leggen we de wensen voor het gebied voor de komende 10 tot 15 jaar vast en kunnen we beoordelen welke toekomstige initiatieven passend zijn. Doel van de conferentie was om bij te praten over de opbrengsten van het afgelopen jaar en over de hoofdlijnen voor de visie met elkaar in gesprek te gaan.

Voor elk gebied zijn in concept een visie en gebiedsdoelen geformuleerd. Deze zijn nu met deelnemers besproken. Na een algemene presentatie over het proces tot nu toe en de hoofdlijnen van de concept omgevingsvisie, is er met deelnemers gesproken over visie en doelen voor drie deelgebieden en over recreatie langs de Veluwezoom. 
 
Ronald Haverkamp, wethouder Ruimtelijke Ordening over de bijeenkomst: “De gebiedsconferentie was wat mij betreft erg geslaagd, niet alleen vanwege de mooie opkomst. Ik heb gezien dat de deelnemers erg geïnteresseerd waren in de visie en op een positieve en constructieve manier daarover met elkaar in gesprek gingen. Dat gaf een fijne sfeer. Het was ook goed te zien dat de doelen uit de conceptvisie in grote lijnen herkenbaar waren en goed werden ontvangen. Het idee van de gebiedstafels kan volgens mij prima werken.”  

 

Visie op hoofdlijnen

Uit alle gesprekken en peilingen die het afgelopen jaar zijn gehouden is gebleken dat eigenaren en belanghebbenden sterk verbonden zijn met het gebied. Het gebied vraagt een genuanceerde en evenwichtige ontwikkeling, vindt men. Er moet ruimte zijn voor verandering en vernieuwing met respect voor gebiedskwaliteit. Natuur blijft aandacht en zorg vragen, landbouw is belangrijk, zij het dat het meer verweven kan worden met natuur en landschap. De drukte op en rond de Posbank vraagt om oplossingen. Ook de klimaatopgave vraagt om een aanpak in het buitengebied. Het buitengebied wordt opgedeeld in vier gebieden: Spankeren tot Laag-Soeren, De Steeg tot Dieren, Velp tot Rheden en Veluwe. In de toekomst zullen gebiedstafels worden georganiseerd om met belanghebbenden het gesprek te blijven voeren over de doelen

 

Vervolg

Met de input van de tweede gebiedsconferentie, legt de gemeente de laatste hand aan de omgevingsvisie. Naar verwachting is deze in het eerste kwartaal van 2019 klaar Daarna wordt de visie ter inzage gelegd en vervolgens voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. 

Als u het verslag wilt lezen, klik dan hier.

Aanmelden nieuwsbrief

rheden
2214