Welkom

Omgevingsvisie voor het buitengebied van Rheden  

Samen zorgen voor een mooi en vitaal buitengebied. Dat is het doel van de omgevingsvisie. We zijn benieuwd naar uw ideeën. Daarover willen we graag met u in gesprek. En we willen niet alleen met u praten, maar uiteindelijk ook samen aan de slag. Gezamenlijk bepalen we de koers voor het buitengebied van Rheden.

Denk en doe met ons mee! 

Wilt u meepraten, meedenken en vooral meedoen? Meld u dan vandaag nog aan onder 'Aanmelden'! Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en alle activiteiten en bijeenkomsten. Lees meer over de achtergronden van de omgevingsvisie buitengebied.

Nieuws

Terugblik tweede gebiedsconferentie

IMG_4879lr3

Donderdagavond 15 november was de tweede gebiedsconferentie Omgevingsvisie Buitengebied op Landgoed Avegoor. De avond trok ruim 80 geïnteresseerde inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties.
De conferentie werd geopend door wethouder Ruimtelijke Ordening Ronald Haverkamp. Hij blikte terug op het proces tot nu toe. “We peilden het afgelopen jaar via een conferentie en via internet de mening van heel veel partijen. Dit proces was heel waardevol. Het leert ons dat mensen heel betrokken zijn bij het buitengebied en vol met wensen en ideeën zitten. En dat er veel is wat ons bindt.” Projectleider Maarten van der Leeden van de gemeente Rheden ging in op het doel van de omgevingsvisie en de planning voor de komende maanden.

 

Vier gebiedsdelen


In de concept Omgevingsvisie wordt voorgesteld om het buitengebied op te delen in vier gebiedsdelen. Hans van Kempen van LOS Stadomland schetste de conceptvisie op hoofdlijnen en zoomde in op de ontwikkelingsvisie en doelen per gebied.

Als u klikt op de verschillende ontwikkelingsvisies wordt u doorgelinkt naar de bijbehorende gebiedsdoelen.

Ontwikkelingsvisie gebiedsdeel Velp – Rheden 
De historie ontwikkelt door, in de groene schakel tussen de dorpen Velp en Rheden.

We gebruiken de historie als vertrekpunt voor het recreatief beleven, economisch ontwikkelen en natuurlijk verbinden van Veluwe tot IJssel.
Ontwikkelingsvisie gebiedsdeel De Steeg – Dieren
Landgoederen verbinden.

De landgoederen zijn een duurzaam verbindende schakel in recreatieve en economisch opgaven waarin de historische en natuurlijke kwaliteiten van Veluwe tot IJssel sturend zijn. De schaal van de uiterwaarden zien we als geschikt gebied voor robuuste groene en blauwe opgaven.
Ontwikkelingsvisie gebiedsdeel Spankeren – Laag-Soeren
Het verhaal van ontginning en beek weer boven.
We zien de gave ontginningsgeschiedenis van de veluwerand als leidraad voor een historisch landschapspark waarin ruimte is voor economische ontwikkeling van recreatie en landbouw en de Soerense beek een ecologisch en landschappelijk verbindend element vormt.
Ontwikkelingsvisie Recreatie langs de Veluwezoom
We geleiden en spreiden recreatie in ruimte en tijd.
We willen recreanten meer spreiden over de gemeente en geleiden via aantrekkelijke toegangspoorten. Op de Veluwezoom willen we meer rust creëren en ruimte geven aan langzaam verkeer. Via toegangspoorten willen we ondernemers meer laten profiteren van recreatie en toerisme. Gemotoriseerd verkeer concentreren we in een zone tussen de Veluwezoom en de IJssel. Doelgroepen van recreanten gaan we bewust sturen in plaats en tijd. 

 

Workshops

De conferentiedeelnemers konden verder praten over de ontwikkelingsvisie en gebiedsdoelen voor een deelgebied naar keuze. Gezamenlijk is gekeken welke doelen het meeste aandacht verdienen, of er nog doelen missen en op welke wijze de doelen tot uitvoering kunnen worden gebracht. Een verslag van de avond volgt later nog.Hoe verder?

Met de opgehaalde informatie gaan wij aan de slag om de omgevingsvisie op te stellen. Wij verwachten de visie in het eerste kwartaal van 2019 te kunnen afronden. Daarna wordt de visie ter inzage gelegd en vervolgens aan de raad voorgelegd.

Aanmelden nieuwsbrief

rheden
2214