Welkom

Omgevingsvisie voor het buitengebied van Rheden  

Samen zorgen voor een mooi en vitaal buitengebied. Dat is het doel van de omgevingsvisie. We zijn benieuwd naar uw ideeën. Daarover willen we graag met u in gesprek. En we willen niet alleen met u praten, maar uiteindelijk ook samen aan de slag. Gezamenlijk bepalen we de koers voor het buitengebied van Rheden.

Denk en doe met ons mee! 

Wilt u meepraten, meedenken en vooral meedoen? Meld u dan vandaag nog aan onder 'Aanmelden'! Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en alle activiteiten en bijeenkomsten. Lees meer over de achtergronden van de omgevingsvisie buitengebied.

Nieuws

Stand van zaken juni 2018

OpgewektInRhedenlr

De concept omgevingsvisie Buitengebied zou dit voorjaar klaar zijn, maar het duurt iets langer dan verwacht. Het ziet er naar uit dat we de visie pas na de zomer aan u kunnen laten zien.

Reden hiervoor is dat we de input die u heeft gegeven, goed willen kunnen verwerken. Dat kost meer tijd dan voorzien. Daarnaast houden we rekening met eisen die de nieuwe Omgevingswet aan gemeenten gaat stellen. De wet gaat officieel per 1 januari 2021 in, maar gemeenten proberen nu vaak al te werken naar de ‘geest van de wet’. Voor de omgevingsvisie is het een zoektocht om dit op de juiste wijze vorm te geven.

Sinds mei heeft de gemeente Rheden een nieuw college van burgemeester en wethouders. We willen in de visie graag rekening houden met de ambities die zij hebben vastgelegd in het coalitieakkoord. Tot slot organiseren we regelmatig Energiecafés, waarin we samen met inwoners een ondernemers bedenken op welke manieren we, ook in het buitengebied, duurzaam energie kunnen opwekken.

Het volgende Energiecafé vindt plaats op 11 juni vanaf 19:00 uur aanstaande in De Boecop, Diepesteeg 1, De Steeg.

Tijdens het eerste energiecafé is inzicht verkregen in de ideeën van de aanwezigen over de mogelijkheden die de verschillende technieken ons bieden. Op deze avond wordt onder andere gekeken hoe Rheden er uit kan zien als er veldopstellingen met zonnepanelen komen of als er windmolens worden geplaatst of een biovergister. We vragen u hierover mee te denken. De bevindingen van deze avond kunnen dan ook deels worden meegenomen in de visie. We verwachten dat we de concept omgevingsvisie Buitengebied in oktober kunnen presenteren aan de gemeenteraad en daarna een bijeenkomst met u en andere geïnteresseerden kunnen plannen.

Wij nodigen u hier te zijner tijd voor uit.

Aanmelden nieuwsbrief

rheden
2214