Welkom

Omgevingsvisie voor het buitengebied van Rheden  

Samen zorgen voor een mooi en vitaal buitengebied. Dat is het doel van de omgevingsvisie. We zijn benieuwd naar uw ideeën. Daarover willen we graag met u in gesprek. En we willen niet alleen met u praten, maar uiteindelijk ook samen aan de slag. Gezamenlijk bepalen we de koers voor het buitengebied van Rheden.

Denk en doe met ons mee! 

Wilt u meepraten, meedenken en vooral meedoen? Meld u dan vandaag nog aan onder 'Aanmelden'! Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en alle activiteiten en bijeenkomsten. Lees meer over de achtergronden van de omgevingsvisie buitengebied.

Nieuws

Samen aan de slag met duurzame(re) landbouw

Vanuit de Omgevingsvisie Buitengebied en het Rhedense Klimaatprogramma is de ambitie gekomen om duurzame(re) landbouw te stimuleren. Deze duurzame(re) landbouw gaat over  natuur inclusieve landbouw, kringlooplandbouw, kortere voedselketens, energiebesparing en opwekking van duurzame energie. 

 

Verkenning in Rheden


Om duurzame(re) landbouw te kunnen stimuleren, heeft de gemeente in samenwerking met de lokale LTO afdeling een onderzoek gedaan met als resultaat de rapportage Verkenning Duurzame(re) Landbouw Rheden. Hiervoor zijn 24 Rhedense boeren, van de 30 boeren in de breedste zin van het woord, geïnterviewd. En is met diverse verpachters en organisaties, zoals waterschap en provincie, gesproken. De verkenning geeft een goed beeld van dat wat de Rhedense boeren al doen aan klik_om_de_rapportag...duurzame landbouw. Maar ook wat hun wensen zijn, welke kansen zij zien en waar ze in de praktijk tegen aanlopen. De rapportage eindigt met een aantal actiegerichte aanbevelingen. Met deze aanbevelingen kunnen boeren samen met gemeente, consumenten en andere overheden en organisaties stappen zetten richting een duurzame(re) landbouw. 

 

Aan de slag met aanbevelingen


In 2021 gaan de boeren en de gemeente Rheden met de eerste aanbevelingen aan de slag. Zo worden enkele kilometers akkerrand ingezaaid met kruidenrijke mengsels, komt er één centraal aanspreekpunt voor (duurzame) landbouw, krijgen meer boerendaken zonnepanelen en werken zij samen aan kortere voedselketens.

Ronald Haverkamp, wethouder Gebiedsontwikkeling: “Het is goed om te zien dat onze Rhedense boeren (agrariërs) al veel doen op het gebied van duurzame landbouw en dat ze samen met ons nog meer stappen willen zetten. Dat is goed voor de biodiversiteit èn het landschap in ons buitengebied.”
 

Aanmelden nieuwsbrief

rheden
2214